فروش جوراب زنانه
جوراب های زنانه از تنوع های زیادی برخوردارند. زیرا قدیمی ترین جوراب ها نیز برای زنان بافته شده اند. اولین جوراب ها، پوستهای حیوانات بودند که مردم دور پایشان میپیچیدند. یونانی ها نیز با تنیدن موی حیوانات در هم جوراب درست میکردند. رومی ها نیز با پارچه های چرمی بافته شده ، ابتدا برای زنان جوراب درست میکردند.
دویست سال پیش از تولد مسیح، رومی ها شروع به دوختن پارچه ها به هم و ساختن جوراب های متناسب کردند که به آنها “آندنوس” میگفتند. قبلتر نیز افراد مقدس چیزی به اسم “پتی” به پا میکردند که نماد پاکی بوده. در دوران قرون وسطی، طول شلوار بلندتر شد و جوراب ها از پارچه های تنگ و رنگ روشن دوخته میشدند که قسمت پایین پا را حسابی پوشش دهند.

فروش جوراب زنانه

نمایش 1–16 از 24 نتیجه